Ortus Logistic

Mūsu panākumi ir mūsu klientu panākumi. Tos nodrošina mūsu pieredzējušā kolektīva darbs. Stabilitāte attiecībās ir savstarpējo panākumu atslēga. Šobrīd stabilitāte ir tas, ko vairs nevar nopirkt par naudu, jo arī pasaulē tā ir bijusi tikai šķietama. Tādēļ jo īpaši rūpējamies, lai tā valdītu mūsu un mūsu klientu starpā. Rūpīgi sekojot izmaiņām kravu pārvadājumu noteikumos, esot vienmēr sasniedzamiem un bez valodas barjerām, mēs veidojam mūsu sadarbības panākumu bāzi.


Mēs piedāvājam apdrošināt kravu, nodrošinoties pret zaudējumiem, ja kravai tie tiktu nodarīti pārvadāšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas laikā. Krava visa maršruta garumā ne vienmēr ir pakļauta pārvadātāja 100% kontrolei, kā arī to var ietekmēt dažādi blakusfaktori un trešo pušu rīcība, kā, piemēram, nepietiekams preču iepakojums, neuzmanīga preču iekraušana transportlīdzeklī no nosūtītāja puses vai izkraušana no saņēmēja puses, dabas katastrofas, u.t.t. Pārvadātāju atbildības apdrošināšanas limits dažkārt var izrādīties nepietiekams, tāpēc, apdrošinot kravu papildus, tiek pilnībā izslēgta varbūtība gūt zaudējumus. Kravu iespējams apdrošināt no nosūtīšanas līdz pat piegādes brīdim.

Kas būtu jāzin par pārvadātāja atbildības apdrošināšanu:

  • Sauszemes kravu pārvadājumos pārvadātāja atbildības likme ir 8,33 SDR (aptuveni 10 USD) par kravas bruto kilogramu - CMR apdrošināšana;
  • Avio transporta gadījumā pārvadātāja atbildības likme ir 16,67 SDR (aptuveni 20 USD) par kravas bruto kilogramu - AWB apdrošināšana;
  • Jūras transportā pārvadātāja atbildības likme ir 2 SDR (aptuveni 2,4 USD) par kravas bruto kg vai 666,67 SDR (aptuveni 800 USD) par vienību - B/L apdrošināšana.

Atbildības apdrošināšana kompensē zaudējumus uz reālā svara bāzes, bet ne uz apjoma svara bāzes. Pārvadātāja atbildība ietver sevī zaudējumus, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja tos izraisījuši apstākļi, ko pārvadātājs nav varējis novērst.