Ortus Logistic

Mūsu panākumi ir mūsu klientu panākumi. Tos nodrošina mūsu pieredzējušā kolektīva darbs. Stabilitāte attiecībās ir savstarpējo panākumu atslēga. Šobrīd stabilitāte ir tas, ko vairs nevar nopirkt par naudu, jo arī pasaulē tā ir bijusi tikai šķietama. Tādēļ jo īpaši rūpējamies, lai tā valdītu mūsu un mūsu klientu starpā. Rūpīgi sekojot izmaiņām kravu pārvadājumu noteikumos, esot vienmēr sasniedzamiem un bez valodas barjerām, mēs veidojam mūsu sadarbības panākumu bāzi.


Klase Bīstamība Bīstamības zīmes

1

Sprāgstvielas un priekšmeti


2

Gāzes

3

Uzliesmojoši šķidrumi

4.1.

Uzliesmojošas cietas vielas

4.2.

Pašuzliesmojošas vielas

4.3.

Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas vielas

5.1.

Oksidējošas vielas

5.2.

Organiskie peroksīdi

6.1.

Indīgas vielas

6.2.

Infekciozas vielas

7

Radioaktīvas vielas

8

Korozīvas vielas

9

Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi